เกี่ยวกับเรา   


ข้อมูลบริษัท

          บริษัท ซิสเท็ค (แมนูแฟคเจอริ่ง) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2539 ในประเทศไทย เพื่อให้บริการกับผู้ผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในส่วนของออโต้ อินเซิร์ทชั่น (AI) และอุปกรณ์ประกอบ เซอเฟส เมาน์ท (SMT)

          จากการวิจัยการตลาดอย่างครอบคลุม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่บริการจัดหาเครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ ปัจจุบันบริษัทฯ ทำการตลาดในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง เราเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการกระจายสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน แต่ไม่ใช่เพียงอุตสาหกรรมอีเล็คทรอนิกส์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ , อุตสาหกรรมเครื่องแปลงไฟฟ้า , อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า , อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และ อุตสาหกรรมอาหาร

          และต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ทางบริษัทซิสเท็ค ได้นำเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และได้ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ โดยให้บริการใช้เครื่องพิมพ์ หรือเครื่องถ่ายเอกสารฟรี ไม่คิดค่าเช่า เพียงแต่มีเงื่อนไขก็คือ ทางคุณลูกค้าต้องสั่งซื้อหมึกพิม์ กับทางบริษัท ซิสเท็คฯ เท่านั้น และมีบริการเซอร์วิสฟรี ตลอดอายุการใช้งาน

เป้าหมายของบริษัท

         บริษัทจะมุ่งเน้นในการเพิ่มคุณค่าทางด้านคุณภาพสินค้า และการบริการ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอะไหล่เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โดยใช้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของทั้งบริษัท และลูกค้าตลอดเวลา อีกทั้งยังมีสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อที่จะสร้างเครือข่ายทางการตลาดให้เป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น

” SYSTEK พลังแห่งเทคโนโลยี ก้าวสู่ตลาดโลก “