งานบริการ


วิศวกรงานบริการและบริการวิเคราะห์

เพื่อให้งานบริการตรงกับความต้องการของลูกค้า บริษัท Systek (Manufacturing) จึงได้ว่าจ้างวิศวกรผู้มี ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี สำหรับบริการงานทางด้านวิศวกรรมแก่ลูกค้าในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

บริการเซอร์วิสเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์

บริษัท ซิสเท็ค (แมนูแฟคเจอริ่ง) จำกัด มีบริการดูแลเซอร์วิสลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คเครื่องเพื่อพร้อมใช้งาน การซ่อมบำรุง และการดูแลรักษาความสะอาด

การรับประกัน


 การรับประกัน

บริษัท Systek (Manufacturing) และพนักงานของเราทุกคนร่วมกันดำเนินงานให้บริการลูกค้าจนได้รับความพึงพอใจ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างลูกค้า Systek เน้นการจัดหาให้ได้ตรงกับความต้องการที่มีลักษณะเฉพาะของลูกค้าแต่ละท่าน พร้อมการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด อย่างทันเวลาด้วยค่าบริการที่คุ้มค่า ปัจจุบัน Systek ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการจัดหาสินค้าและบริการสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย